Skip to main content

Tiedonhankinnan perusteet (1 op) oppimateriaali: Etusivu

Tiedonhankinnan perusteet / Tiedonhankintataidot I (1 op)

Tiedonhankinnan perusteet  Tiedonhankintataidot I (1 op) -opintojakson suorittavat:

 • JKK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijat
 • LUOn tutkinto-ohjelmien opiskelijat 
 • COMSin Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sekä journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijat
 • SOCin tutkinto-ohjelmien opiskelijat (poislukien terveystieteet)

Opintojaksoon sisältyy 4 tuntia lähiopetusta (aloitusluento verkossa, 2 harjoituskertaa) ja itsenäisiä verkkotehtäviä. Löydät oman tiedekuntasi opetusajat aikataulut-välilehdeltä.

Opiskelijoiden toiveesta kurssi suoritettavissa nyt verkossa, katso verkkokurssin toteutuksen aikataulut

Osaamistavoitteet

Tiedonhankinnan perusteet –opintojaksolla hyväksytyn suorituksen saatuaan opiskelija:

 • tietää Tampereen yliopiston kirjaston painettujen ja elektronisten aineistojen kokonaisuuden
 • ymmärtää tieteellisen tiedonhankinnan periaatteet
 • osaa hyödyntää keskeisiä akateemisia painettuja ja elektronisia aineistoja yliopisto-opiskelunsa tukena
 • osaa hahmottaa aiheenmukaisen tiedonhaun keskeiset periaatteet
 • suunnitella hakuaan
 • tietää miten aineistoa kuuluu käyttää eettisesti 
 • tiedostaa tieteellisen lähteisiin viittaamisen olennaiset periaatteet
 • kykenee myös arvioimaan itseään tiedonhakijana
 • saa lisää itsevarmuutta tiedonhakuun.

Informaatiolukutaito

Informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa, sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä. Informaatiolukutaitoinen opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida omaa hakuprosessiaan, osaa toimia ja tuottaa tietoa verkostoissa ja akateemisen yhteisönsä jäsenenä, sekä ymmärtää tieteellisen julkaisumaailman periaatteet.

Akateemisissa opinnoissa ja työelämässä hyvät tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä auttavat saavuttamaan laadukkaampia lopputuloksia. Opiskelijan monipuolinen informaatiolukutaito myös viestii tutkinnon laadusta ja kilpailukyvystä.

Tampereen yliopiston kirjaston antama tiedonhankintataitojen opetus perustuu Informaatiolukutaito korkeakouluopinnoissa -suositukseen sekä kansainväliseen Information literacy framework -suositukseen.