Skip to Main Content

Tampereen yliopiston kirjaston Sairaalaportaali: Erikoistumislehdet A - Z

Lehdet A - I

Acta dermato venereologica
* Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and allergology

Acta neurochirurgica: the European journal of neurosurgery
* Neurokirurgia / Neurosurgery

Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica
* Naistentaudit ja synnytykset /  Gynaecology and Obstetrics

Acta Ophthalmologica Vuoteen 2007 nimellä Acta Ophthalmologica Scandinavica
* Silmätaudit /  Ophthalmology

Acta orthopaedica
* Ortopedia ja traumatologia / Orthopaedics and Traumatology
* Yleiskirurgia / Surgery

Acta oto-laryngologica
* Korva- nenä- ja kurkkutaudit / Otorinolaryngology

Acta paediatrica
* Lastentaudit / Paediatrics

Age and ageing
* Geriatria / Geriatrics

AJR American journal of roentgenology 
* Radiologia / Radiology

Allergy
* Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology

American journal of forensic medicine and pathology
* Oikeuslääketiede / Forensic Medicine

American journal of human genetics
* Perinnöllisyyslääketiede / Medical Genetics

American journal of kidney diseases
* Nefrologia / Nephrology

American journal of medicine
* Sisätaudit / Internal Medicine

American journal of obstetrics and gynecology
* Naistentaudit ja synnytykset / Gynaecology and Obstetrics

American journal of ophthalmology
* Silmätaudit / Ophthalmology

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics
* Hampaiden  oikomishoito

American journal of psychiatry
* Oikeuspsykiatria / Forensic Medicine
* Psykiatria / Psychiatry

American journal of respiratory and critical care medicine
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary Medicine and Allergology

American journal of sports medicine
* Liikuntalääketiede / Sports Medicine
* Ortopedia ja traumatologia / Orthopaedics and traumatology

American journal of surgical pathology
* Patologia / Pathology

Anesthesia and Analgesia
* Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology

Annals of emergency medicine
* Akuuttilääketiede

Annals of internal medicine
* Sisätaudit / Internal Medicine

Annals of neurology
* Lastenneurologia / Child Neurology
* Neurologia / Neurology

Annals of oncology
* Syöpätaudit / Oncology

Annals of plastic surgery
* Plastiikkakirurgia / Plastic Surgery

Annals of surgery
* Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologic Surgery

Annals of the rheumatic diseases
* Reumatologia / Rheumatology

Annals of thoracic surgery
* Sydän- ja rintaelinkirurgia / Heart Surgery

Archives of disease in childhood
* Lastentaudit / Paediatrics

Archives of physical medicine and rehabilitation
* Fysiatria / Physiatrics

Arthritis & Rheumatology
* Reumatologia / Rheumatology

BJOG: International journal of obstetrics and gynaecology
* Naistentaudit ja synnytykset /  Gynaecology and Obstetrics

BJU international
* Urologia / Urology

Blood
* Kliininen hematologia / Clinical Haematology
* Kliininen kemia / Clinical Chemistry

BMJ
* Infektiosairaudet / Infectious Diseases
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary medicine and Allergology
* Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology
* Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology
* Liikuntalääketiede
* Sisätaudit / Internal medicine

Bone and joint journal
* Ortopedia ja traumatologia / Orthopaedics and traumatology

British journal of anaesthesia
* Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology

British journal of dermatology
* Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology

British journal of haematology
* Kliininen hematologia

British journal of psychiatry
* Psykiatria / Psychiatry

British journal of Sports medicine
* Liikuntalääketiede / Sports medicine

British journal of surgery
* Yleiskirurgia / Surgery

Caries research
* Kliininen hammashoito,  kariologia ja endodontia

Chest
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary Medicine and Allergology

Child and adolescent mental health 
* Lastenpsykiatria / Child psychiatry

Circulation
* Kardiologia / Cardiology
* Liikuntalääketiede

Clinica chimica acta
* Kliininen kemia / Clinical Chemistry

Clinical chemistry
* Kliininen kemia / Clinical Chemistry

Clinical chemistry and laboratory medicine
* Kliininen kemia / Clinical Chemistry

Clinical endocrinology
* Endokrinologia / Endocrinology

Clinical infectious diseases
* Infektiosairaudet / Infectious Diseases
* Kliininen mikrobiologia / Clinical Microbiology
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / Suun mikrobiologia

Clinical journal of the American Society of Nephrology
* Nefrologia / Nephrology

Clinical microbiology and infection
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / Suun mikrobiologia

Clinical neurophysiology
* Kliininen neurofysiologia / Clinical Neurophysiology

Clinical oral implants research
* Kliininen hammashoito, protetiikka ja purentafysiologia

Clinical otolaryngology 
* Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology

Clinical pharmacology and therapeutics
* Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology

Clinical physiology and functional imaging
* Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical Physiology

Clinical rehabilitation
* Fysiatria / Physiatrics

Clinics in plastic surgery
* Plastiikkakirurgia / Plastic Surgery

Community dentistry and oral epidemiology
* Hammaslääketiede / Terveydenhuolto

Contact dermatitis
* Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology

Cranio - Journal craniomandibular practice 
* Kliininen hammashoito, protetiikka ja purentafysiologia

Critical care
* Anestesiologia /Anesthesiology

Dental traumatology
* Kliininen hammashoito, lasten hammashoito

Dentomaxillofacial radiology 
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / suuradiologia

Developmental medicine and child neurology
* Foniatria / Phoniatrics
* Lastenneurologia / Child Neurology

Diabetes care
* Endokrinologia / Endocrinology

Diseases of the colon and rectum
* Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologic Surgery

Drugs
* Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology

Duodecim
* Endokrinologia / Endocrinology
* Fysiatria / Physiatrics
* Geriatria / Geriatrics
* Foniatria / Phoniatrics
* Gastroenterologia / Gastroenterology
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / suun mikrobiologia
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / suupatologia
* Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary Medicine and Allergology
* Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology
* Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical Physiology
* Kliininen hammashoito, lasten hammashoito
* Kliininen kemia / Clinical Chemistry
* Kliininen mikrobiologia / Clinical Microbiology
* Kliininen neurofysiologia / Clinical Neurophysiology
* Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology
* Lastenneurologia / Child Neurology
* Lastenpsykiatria / Child Psychiatry
* Lastentaudit / Paediatrics
* Naistentaudit ja synnytykset / Gynaecology and Obstetrics
* Neurokirurgia / Neurosurgey
* Nuorisopsykiatria / Adolescent Psychiatry
* Oikeuspsykiatria / Forensic Psychiatry
* Reumatologia
* Sisätaudit / Internal Medicine
* Työterveyshuolto / Occupational Medicine
* Verisuonikirurgia / Vascular Surgery
* Yleislääketiede / General Practice

Duodecimin konsensuslausuma: Tarttumattomien sairauksien ehkäisy
​* Yleislääketiede

Dysphagia
* Foniatria / Phoniatrics

EDF guidelines
* Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and allergology

Emerging infectious diseases  
* Infektiosairaudet / Infectious diseases

Endoscopy
* Gastroenterologia / Gastroenterology

Endodontic Topics: Endodontology and medically compromised patients Vol 4, 2003
* Kliininen hammashoito, kariologia ja endodontia

European archives of oto-rhino-laryngology
* Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology

European archives of paediatric dentistry  
* Kliininen hammashoito, lasten hammashoito

European child and adolescent psychiatry
* Lastenpsykiatria / Child Psychiatry

European Commission. Radiation Protection N° 172. Cone beam CT for dental and maxillofacial radiology (2012)
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / suupatologia

European geriatric medicine
* Geriatria / Geriatrics

European heart journal
* Kardiologia / Cardiology

European heart journal - cardiovascular imaging
* Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical physiology

European journal of cardio-thoracic surgery 
* Sydän- ja rintaelinkirurgia / Heart Surgery

European journal of emergency medicine
* Akuuttilääketiede

European journal of general practice
* Yleislääketiede / Genaral Practice

European journal of human genetics
* Perinnöllisyyslääketiede / Medical Genetics

European journal of neurology CME- and guidelines-artikkelit
* Neurologia / Neurology

European journal of nuclear medicine and molecular imaging
* Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical Physiology

European journal of oral sciences 
* Kliininen hammashoito, kariologia ja endodontia

European journal of orthodontics 
* Hampaiston oikomishoito

European journal of paediatric neurology 
* Lastenneurologia / Child neurology

European journal of pain
* Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology

European journal of pediatric surgery
* Lastenkirurgia / Paediatric Surgery

European journal of public health
* Terveydenhuolto / Public Health

European journal of vascular and endovascular surgery
* Verisuonikirurgia / Vascular Surgery

European radiology
* Radiologia / Radiology

European respiratory journal
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary Medicine and Allergology

European urology (Supplements)
* Urologia / Urology

Eurosurveillance
* Infektiosairaudet / Infectious diseases

Family practice
* Yleislääketiede / General Practice

Finska läkaresällskapets handlingar
* Sisätaudit / Internal Medicine

Folia phoniatrica et logopaedica
* Foniatria / Phoniatrics

Forensic science international
* Oikeuslääketiede / Forensic Medicine

Forensic Science, medicine and pathology
* Oikeuslääketiede / Forensic Medicine

Gastroenterology
* Gastroenterologia / Gastroenterology
* Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologic Surgery

Gastroenterology clinics of North America
* Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologic Surgery

Gastrointestinal endoscopy
* Gastroenterologia / Gastroenterology

Genetics in medicine 
* Perinnöllisyyslääketiede / Medical genetics

Gut
* Gastroenterologia / Gastroenterology

Haematologica
* Kliininen hematologia / Clinical Haematology

Hand clinics
* Käsikirurgia / Hand Surgery

Hepatology
* Gastroenterologia / Gastroenterology

Histopathology
* Patologia / Pathology

Human pathology
* Patologia / Pathology

Inflammatory bowel diseases
* Gastroenterologia / Gastroenterology

Intensive care medicine
* Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology

International endodontic journal 
* Kliininen hammashoito, kariologia ja endodontia

International journal of legal medicine
* Oikeuslääketiede / Forensic Medicine

International journal of oral and maxillofacial surgery
* Suu- ja leukakirurgia / Oral and Maxillofacial Surgery

International journal of paediatric dentistry
* Kliininen hammashoito, lasten hammashoito

International journal of prosthodontics 
* Kliininen hammashoito, protetiikka ja purentafysiologia

International journal of radiation oncology, biology, physics
* Syöpätaudit / Oncology

Andor-lehtihaku

Hae Andorista lehtiä

Lehdet J - Y

JAMA
* Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary medicine and Allergology
* Liikuntalääketiede

JAMA Dermatology Vuoteen 2012 asti nimellä Archives of Dermatology
* Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology

JAMA Internal Medicine Vuoteen 2012 asti nimellä Archives of Internal Medicine
* Sisätaudit / Internal Medicine

JAMA Neurology Vuoteen 2012 asti nimellä Archives of Neurology
* Neurologia / Neurology

JAMA Ophthalmology Vuoteen 2012 asti nimellä Archives of Ophthalmology
* Silmätaudit / Opththalmology

JAMA Otolaryngology - Head & neck surgery Vuoteen 2012 asti nimellä Archives of Otolaryngology - head and neck surgery
* Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology

JAMA Pediatrics
* Lastenneurologia / Child neurology
* Lastentaudit / Paediatrics

JAMA Psychiatry Vuoteen 2012 asti nimellä Archives of General Psychiatry
* Lastenpsykiatria
* Oikeuspsykiatria / Forensic medicine
* Psykiatria / Psychiatry

Journal of adolescence
* Nuorisopsykiatria / Adolescent Psychiatry

Journal of ageing and physical activity
* Liikuntalääketiede / Sport medicine

Journal of allergy and clinical immunology
* Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary medicine and allergology

Journal of bone and joint surgery
* Ortopedia ja traumatologia / Orthopaedics and Traumatology

Journal of child and adolescent psychopharmacology
* Nuorisopsykiatria / Adolescent Psychiatry

Journal of child psychology and psychiatry
* Foniatria
* Lastenpsykiatria / Child Psychiatry
* Nuorisopsykiatria / Adolescent Psychiatry

Journal of clinical endocrinology and metabolism
* Endokrinologia / Endocrinology

Journal of clinical microbiology
* Kliininen mikrobiologia / Clinical Microbiology
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / Suun mikrobiologia

Journal of clinical neurophysiology
* Kliininen neurofysiologia / Clinical Neurophysiology

Journal of clinical oncology
* Syöpätaudit / Oncology

Journal of clinical periodontology
* Kliininen hammashoito, parodontologia

Journal of craniomaxillofacial surgery
* Suu- ja leukakirurgia

Journal of Crohn's and Colitis
* Gastroenterologia / Gastroenterology

Journal of dental research
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / suun mikrobiologia
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / suupatologia
* Kliininen hammashoito / kariologia ja endodontia
* Kliininen hammashoito / lasten hammashoito

Journal of forensic psychiatry and psychology
* Oikeuspsykiatria / Forensic Psychiatry

Journal of forensic sciences
* Oikeuslääketiede / Forensic Medicine

Journal of hand surgery. American volume
* Käsikirurgia / Hand Surgery

Journal of hand surgery. British/European volume
* Käsikirurgia / Hand Surgery

Journal of hepatology
* Gastroenterologia / Gastroeneterology

Journal of hospital infection
* Infektiosairaudet / Infectious diseases
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / Suun mikrobiologia

Journal of medical genetics
* Perinnöllisyyslääketiede / Medical genetics

Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry
* Neurologia / Neurology

Journal of neurosurgery
* Neurokirurgia / Neurosurgery

Journal of nuclear medicine
* Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical Physiology

Journal of oral and maxillofacial surgery
* Suu- ja leukakirurgia

Journal of oral pathology & medicine
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / suupatologia

Journal of oral rehabilitation
* Kliininen hammashoito, protetiikka ja purentafysiologia

Journal of pediatric orthopaedics (Part B)
* Lastenkirurgia / Paediatric Surgery

Journal of pediatric surgery
* Lastenkirurgia / Paediatric Surgery

Journal of pediatric urology
* Lastenkirurgia / Paediatric Surgery

Journal of pediatrics
* Lastentaudit / Paediatrics

Journal of periodontology 
* Kliininen hammashoito, parodontologia

Journal of plastic, reconsctructive & aesthetic surgery 
* Plastiikkakirurgia / Plastic surgery

Journal of plastic surgery and hand surgery  (Aik. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery)
* Käsikirurgia / Hand Surgery

Journal of rehabilitation medicine
* Fysiatria / Physiatrics

Journal of rheumatology
* Reumatologia / Rheumatology

Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry
* Lastenpsykiatria / Child Psychiatry
* Nuorisopsykiatria / Adolescnet Psychiatry

Journal of the American College of Cardiology (JACC)
* Kardiologia / Cardiology

Journal of the American Geriatrics Society
* Geriatria / Geriatrics

Journal of the American Society of Nephrology
* Nefrologia / Nephrology

Journal of the National Cancer Institute
* Syöpätaudit / Oncology

Journal of thoracic and cardiovascular surgery
* Sydän- ja rintaelinkirurgia / Heart Surgery

Journal of urology
* Urologia / Urology

Journal of vascular surgery
* Verisuonikirurgia / Vascular Surgery

Journal of voice
* Foniatria / Phoniatrics

Journals of gerontology Series A: Biological sciences and medical Sciences
* Geriatria / Geriatics

Kidney international (Supplements)
* Nefrologia / Nephrology

Lancet
* Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology
* Endokrinologia / Endocrinology
* Geriatria / Geriatrics
* Infektiosairaudet / Infectious Diseases
* Kardiologia /Cardiology
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary Medicine and Allergology
* Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology
* Kliininen kemia / Clinical Chemistry
* Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology
* Lastentaudit / Paediatrics
* Liikuntalääketiede
* Naistentaudit ja synnytykset / Gynaecology and Obstetrics
* Neurologia
* Sisätaudit / Internal Medicine
* Syöpätaudit

Lancet infectious diseases  
* Infektiosairaudet / Infectious dideases

Lancet neurology
* Lastenneurologia / Child Neurology
* Neurologia / Neurology

Lancet oncology
* Syöpätaudit / Oncology

Lancet respiratory medicine 
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary Medicine and Allergology

Laryngoscope
* Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorihinolaryngology

Legal medicine
* Oikeuslääketiede / Forensic Medicine

Leukemia
* Kliininen hematologia / Clinical hematology

Logopedics, phoniatrics, vocology
* Foniatria / Phoniatrics

Medicine, science and law
* Oikeuslääketiede / Forensic Medicine

Medicine and science in sports and exercise
* Liikuntalääketiede / Sports Medicine

Modern pathology
* Patologia / Pathology

Molecular oral microbiology
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / Suun mikrobiologia

Muscle and nerve
* Kliininen neurofysiologia / Clinical Neurophysiology

Nature medicine
* Kliininen kemia / Clinical Chemistry

Nature reviews. Endocrinology
* Kliininen kemia / Clinical Chemistry

Nature reviews. Immunology
* Kliininen mikrobiologia / Clinical Microbiology

Nature reviews. Nephrology Aikaisemmin Nature Clinical Practice Nephrology
* Nefrologia / Nephrology

Nephrology Self-Assessment Program NephSAP Vaatii salasanan, ota yhteys Arvo-kirjastoon (hankinta.kirjasto[a]tuni.fi tai puh. 040 190 4236)
* Nefrologia / Nephrology

Nephrology, dialysis, transplantation
* Nefrologia / Nephrology

Neurogastroenterology & motility
* Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical Physiology

Neurology
* Kliininen neurofysiologia / Clinical Neurophysiology
* Neurologia / Neurology

Neurosurgery
* Neurokirurgia / Neurosurgery

New England journal of medicine
* Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology
​* Endokrinologia / Endocrinology
* Gastroenterologia / Gastroenterology
* Infektiosairaudet / Infectious Diseases
* Kardiologia / Cardiology
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary Medicine and Allergology
* Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology
* Kliininen fysiologiaja isotooppilääketiede / Clinical Physiology
* Kliininen hematologia / Clinical Haematology
* Kliininen kemia / Clinical Chemistry
* Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology
* Lastenneurologia / Child Neurology
* Lastentaudit / Paediatrics
* Liikuntalääketiede / Sports Medicine
* Naistentaudit ja synnytykset / Gynaecology and Obstetrics
* Nefrologia / Nephrology
* Neurologia / Neurology
* Sisätaudit / Internal Medicine
* Syöpätaudit

Obstetrics and gynecology
* Naistentaudit ja synnytykset / Gynaecology and Obstetrics

Occupational and environmental medicine
* Työterveyshuolto / Occupational Medicine

Ophthalmology
* Silmätaudit / Ophthalmology

Oral diseases
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / suupatologia

Oral oncology
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / suupatologia

Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology and endodontics
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / Suuradiologia

Pain
* Fysiatria / Physiatrics

Pediatric surgery international
* Lastenkirurgia / Child Surgery

Pediatrics
* Lastentaudit / Paediatrics

Periodontology 2000
* Kliininen hammashoito, parodontologia

Peritoneal dialysis international
* Nefrologia / Nephrology

Physical therapy 
* Fysiatria / Physiatrics

Plastic and reconstructive surgery 
* Käsikirurgia / Hand Surgery
* Plastiikkakirurgia / Plastic Surgery
* Suu- ja leukakirurgia

Practical neurology
* Neurologia / Neurology

Radiographics
* Radiologia / Radiology

Radiologic clinics of North America
* Radiologia / Radiology

Radiology
* Radiologia / Radiology

Radiotherapy and oncology
* Syöpätaudit / Oncology

Resuscitation
* Akuuttilääketiede
* Anesthesiologia ja tehohoito / Anesthesiology

Rheumatology
* Reumatologia / Rheumatology

Scandinavian cardiovascular journal
* Sydän- ja rintaelinkirurgia / Heart Surgery

Scandinavian journal of gastroenterology
* Gastroenterologia / Gastroeneterology

Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery Ks. Journal of plastic surgery and hand surgery
* Käsikirurgia / Hand Surgery

Scandinavian journal of primary health care
* Yleislääketiede / General Practice

Scandinavian journal of rheumatology
* Reumatologia / Rheumatology

Scandinavian journal of surgery
* Yleiskirurgia / Surgery

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
* Akuuttilääketiede

Scandinavian journal of urology
* Urologia / Urology

Scandinavian journal of work, environment and health
* Työterveyshuolto / Occupational Medicine

Science and justice
* Oikeuslääketiede / Forensic Medicine

Seminars in pediatric surgery
* Lastenkirurgia / Child Surgery

Sexually transmitted diseases
* Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
* Terveydenhuolto / Occupational Medicine

Spine
* Fysiatria / Physiatrics

Stroke
* Neurologia / Neurology

Sports medicine
* Liikuntalääketiede / Sports medicine

Suomen hammaslääkärilehti
* Hammaslääketiede / Terveydenhuolto
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / Suun mikrobiologia
* Hammaslääketieteellinen diagnostiikka / Suupatologia
* Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
* Kliininen hammashoito / kariologia ja endodontia

Suomen lääkärilehti
* Endokrinologia / Endocrinology
* Foniatria / Phoniatrics
* Fysiatria / Physiatrics
* Gastroenterologia / Gastroenterology
* Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary Medicine and Allergology
* Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology
* Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical Physiology
* Kliininen kemia / Clinical Chemistry
* Kliininen mikrobiologia / Clinical Microbiology
* Kliininen neurofysiologia / Clinical Neurophysiology
* Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology
* Lastenneurologia / Child neurology
* Lastenpsykiatria / Child Psychiatry
* Lastentaudit / Paediatrics
* Naistentaudit ja synnytykset / Gynaecology and Obstetrics
* Neurokirurgia / Neurosurgey
* Oikeuspsykiatria / Forensic Psychiatry
* Reumatologia
* Sisätaudit / Internal Medicine
* Terveydenhuolto / General Practice
* Työterveyshuolto / Occupational Medicine
* Verisuonikirurgia / Vascular Surgery
* Yleislääketiede / Genaral Practice

Surgical clinics of North America
* Yleiskirurgia / Surgery

Surgical endoscopy
* Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologic Surgery

Survey of ophthalmology
* Silmätaudit / Ophthalmology

Sydänääni (vain painettu)
* Kardiologia / Cardiology

Techniques in hand and upper extremity surgery
* Käsikirurgia / Hand Surgery

Tesso (Lehti lopettanut 2016, saatavilla painettuna 2009-2016)
* Terveydenhuolto / Public Health

Thorax
* Keuhkosairaudet ja allergologia / Pulmonary Medicine and Allergology
* Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical physiology

Työterveyslääkäri
* Työterveyshuolto / Occupational medicine

World neurosurgery
* Neurokirurgia / Neurosurgery

Yleislääkärilehti
* Yleislääketiede / General Practice

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback