Skip to Main Content

Tampereen yliopiston kirjaston Sairaalaportaali: Tietokannat ja tiedonhaku

Kirjaston aineistot

Hae Andor-hakupalvelusta

Oppaita tiedonhankintaan

Etkö löydä tarvitsemaasi artikkelia kokoelmistamme?

Viitteidenhallinta

Ohjeita hakupalveluihin

Tutustu e-aineisto-oppaaseen, josta löydät yksityiskohtaiset ohjeet tietokantojen käyttöön (e-aineisto-ohjeet A-Ö).

Keskeisiä tietokantoja

Medline on lääke- ja terveystieteiden sekä lähialojen tärkein kansainvälinen kirjallisuusviitetietokanta. Medline on tarjolla Ovidin ja PubMedin käyttöliittymissä.

Cochrane Libraryyn on koottu kansainvälisen Cochrane-verkoston asiantuntijoiden tekemät systemaattiset katsaukset (Cochrane Database of Systematic Reviews), ja tietoja kliinisten kokeitten tuloksia raportoivista kansainvälisistä artikkeleista (Cochrane Central Register of Controlled Trials).

Complete Anatomy ja Visibly Body -palvelut ovat käytettävissä mobiilisovelluksina, Visibly Bodya voit käyttää myös tietokoneella. Latausohjeet löydät e-aineisto-oppaasta:

DynaMed Plus on laaja erikoisalakohtainen, näyttöön perustuva tietokanta kliinisen päätöksenteon tueksi. Se sisältää kustakin aiheesta tiiviin yleiskatsaus- ja suosituskappaleen (Overview and Recommendations) sekä tiivistelmät systemaattisten katsausten ja laadukkaiden alkuperäisartikkeleiden tuloksista.

Kun tarvitset tietoa käynnissä olevista kliinisistä kokeista tai systemaattisista katsauksista, ovat rekisterit hyödyllisiä lähteitä.

Epistemonikoksesta löydät julkaistuja systemaattisia katsauksia. Sisältö on haravoitu useasta lähteestä, mukaan lukien Medlinestä.

Alta löydät linkit suomalaisiin, ruotsalaisiin ja englantilaisiin hoitosuosituksiin.

Katso myös

Lähialojen tietokantoja

Etsiessäsi terveystaloustiedettä käsitteleviä artikkeleita, muista Medlinen, Cinahlin, PsycInfon ja sosiaalialan tietokantojen lisäksi myös nämä terveystaloustieteen ja taloustieteen tietokannat. 

ScienceDirect sisältää aineistoa erityisesti luonnontieteiden ja lääketieteen aloilta, mutta myös taloustieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä humanististen tieteiden aloilta.

Monitieteiset Scopus ja Web of Science ovat pääasiassa suunnattu bibliometriikkaa ja julkaisujen saamien viittausten analysointia varten, mutta niitä voi käyttää myös normaaliin tapaan artikkelien etsimiseen.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback