Skip to main content

RefWorks: Yleistä

Mikä on Refworks?

RefWorks on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voit

 • koota hakutuloksia ja mielenkiintoisia lähteitä yhteen paikkaan
 • tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon omaan työhösi usealla eri viittaustyylillä

Voit luoda RefWorksiin oman tilin, johon voit tallentaa viitteitä ja liitetiedostoja. RefWorks-tilillesi voit siirtää viitteitä lähes kaikista tietokannoista. Voit tehdä viitteistä luetteloita, tulostaa ja lähettää niitä sähköpostilla sekä poimia viittauksia kirjoittamaasi tekstiin sekä jakaa valikoituja viitetietokansioita muille. Maksuttomien Write-N-Cite ja Citation Manager -lisäosien avulla voit tehdä Wordissa lähdeviittaukset käsikirjoitukseen samalla kun kirjoitat tekstiä. Viittausten perusteella ohjelma laatii lähdeluettelon valitsemasi viittaustyylin mukaisesti ja päivittää sitä automaattisesti.

Viitteidenhallinnan tavoitteet

 • ymmärtää, että viittaaminen on osa hyvää tieteellistä käytäntöä
 • ymmärtää, että viitteidenhallinta on osa tutkijan työtä ja hyvin tehtynä säästää sekä työtä että aikaa
 • ymmärtää, että on erilaisia viittaustyylejä (esimerkiksi lehdillä) ja että olemassa olevia viittaustyylejä voi myös muokata
 • osaa siirtää mm. tietokannoista viitteitä viitteidenhallintaohjelmaan
 • osaa organisoida viitteensä viitteidenhallintaohjelmassa esimerkiksi käyttötarkoituksen tai aiheen mukaan
 • osaa käsikirjoituksessaan viitata lähteisiin ja tehdä käsikirjoitukseen lähdeluettelon

Introduction to RefWorks

Ota yhteyttä

Jos jokin askarruttaa RefWorksissa, voit ottaa yhteyttä tietopalveluun: kirjasto@tuni.fi

Voit myös varata OHJAUSAJAN.

RefWorks-tuki

RefWorksin tukisivustolta löydät mm. linkkejä ohjeisiin ja koulutuksiin.

RefWorks-tuki: support.refworks@proquest.com

Esimerkkejä viittaustyyleistä

Viittauskäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja lehdittäin. Esimerkkejä yleisistä viittaustyyleistä ovat:

 • APA
 • Chicago
 • Harvard
 • Vancouver