Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rakennustekniikka: Muut aineistot

Lait ja säädökset

Tietokantoja

Kotimaisia tietokantoja ja sivustoja

Arkkinen - Terveydenhuollon rakennettu ympäristö

Hakku - Geologian tutkimuskeskuksen aineistot

Liikenneviraston julkaisut

Rakentajain kalenteri

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Suomen ympäristökeskuksen julkaisut

VTT:n julkaisut

Kansainvälisiä tietokantoja

Byggdok

ICE Virtual Library

Transportportal - The Swedish Transport Research Portal

ETDEWEB - World Energy Base

Tekijänoikeustietoa

Tekijänoikeuksia käsitteleviä sivustoja:

ImagOA - avoin tiede ja kuvien käyttö

Metoditietokanta

SAGEn metoditietokannasta löydät apuvälineitä ja aineistoa metodisi määrittelyyn ja esim. kirjallisuuskatsauksen laatimiseen. Tutustu interaktiiviseen Method map -karttaan tai suunnittele projektisi Project planner -työkalun avulla.

KvaliMOTV ja KvantiMOTV ovat avoimia kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen menetelmän tietovarantoja.