Skip to main content

Oppiainekirjastot: Suomeksi

Yleistä

Oppiainekirjastot ovat Tampereen yliopiston oppiaineiden omia, lähinnä henkilökunnan käyttöön tarkoitettuja kokoelmia. Oppiaineet vastaavat itse kirjastojensa toiminnasta ja aineistoista.

  • TuniLibiin kuvailtua oppiainekirjastojen aineistoa voivat tiedustella oppiaineista myös muut kuin oppiaineen oma henkilökunta ja opiskelijat.
  • Oppiainekirjastojen aineiston saatavuustiedot TuniLibissä eivät ole ajantasaisia, koska oppiaineilla on omia lainausjärjestelmiä.

Alla on lueteltu oppiainekirjastot ja -tunnukset TuniLibissä sekä kirjastojen yhteyshenkilöt ja aineiston käyttömahdollisuus.

Kokoelma ja sijainti

Käyttö

Fil = Filosofia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B 4141
Teijo Räty p. (050) 318 667

Käsikirjasto ilman lukutilaa. Kirjoja ei anneta kotilainaan. Lähinnä filosofian tutkijoiden ja gradua tekevien pääaineopiskelijoiden käytössä, joille kirjoja voidaan lainata lyhyeksi ajaksi. Yhteydenotot: Teijo Räty, Pinni B 3057, puh. (050) 318 6672

Gamelab = Pelitutkimus, Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, Viestintätieteiden tiedekunta
OASIS, Pinni B, 2. krs
OASIS Keymasters p. (050) 318 7659

Käsikirjasto, jossa voi lukea. Avoinna sopimuksen mukaan. Käyttöä voi tiedustella Sami Serolalta (etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Hist = Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B 3084
Teijo Räty p. (050) 318 6672

Käsikirjasto, jossa voi lukea.
Avoinna sopimuksen mukaan.

Hist/NAM = North American Studies, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (osa historiatieteen oppiainekirjastoa)
Pinni B 3084
Teijo Räty p. (050) 318 6672

Osa historiatieteen oppiainekirjastoa = Hist

Hyper = Hypermedia, Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, Viestintätieteiden tiedekunta
Pinni B 2078
Sami Serola p. (050) 318 5897

Käsikirjasto, jossa voi lukea. Avoinna sopimuksen mukaan. Käyttöä voi tiedustella Sami Serolalta (etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Huom. käsikirjastossa ei ole tenttikirjoja.

Inf = Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, Viestintätieteiden tiedekunta
Pinni B 2078
Sami Serola p. (050) 318 5897

Käsikirjasto, jossa voi lukea. Avoinna sopimuksen mukaan. Käyttöä voi tiedustella Sami Serolalta (etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Huom. käsikirjastossa ei ole tenttikirjoja.

Khist = (sisältää kokoelmat Khist I ja Khist II) Kirjallisuustieteet, Viestintätieteiden tiedekunta
Pinni B, 5. krs. Pinni B5033

Käsikirjasto, jossa voi lukea. Käyttöä voi tiedustella:

Tatu Pajula (etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Kupiaisen kokoelma, Kirjallisuustieteet, Viestintätieteiden tiedekunta
Ks. ed.

 

Logo = Logopedia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Päätalo D 221
Nelly Penttilä p. 050 357 4041

Osa musiikintutkimuksen oppiainekirjastoa = Mustut

Mat = Matematiikka, Luonnontieteiden tiedekunta
Pinni B 0019

Käyttöä voi tiedustella Pentti Haukkaselta (etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Mustut = Musiikintutkimus, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Päätalo, E 121

Jarkko Niemi, p. (050) 318 6167

Käsikirjasto, jossa voi lukea.
Lainataan, laina-aika 1 kk.
Käyttöä voi tiedustella Jarkko Niemeltä
(etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Sanoma = Tiedotusoppi, Viestintätieteiden tiedekunta
Päätalo E 326
 

Käsikirjasto, jossa voi lukea.
Käyttöä voi tiedustella: Sonja Stedt, p. 050 318 6602 (etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Suom = Suomen kieli, Viestintätieteiden tiedekunta
Pinni B 4034

Käsikirjasto, jossa voi lukea. Käyttöä voi tiedustella Marita Arolta  (etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Kirjoja ei lainata.

Taide = Taidehistoria, Viestintätieteiden tiedekunta
Ks. Kirjallisuustieteet

 

Tapionlinnan kokoelma, Kirjallisuustieteet, Viestintätieteiden tiedekunta
Ks. Kirjallisuustieteet

 

Til = Tilastotiede, Luonnontieteiden tiedekunta
Pinni B 0019

Käyttöä voi tiedustella Jyrki Ollikaiselta (etunimi.sukunimi@tuni.fi)