Skip to main content

Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja julkaiseminen: Opinnäytteen luovuttaminen / TAMK

Opas sisältää ohjeet opinnäytteiden palauttamiseen ja sähköiseen arkistointiin

Yleistä luovutuksesta

TAMKin ohjeita valmistumisesta ja opinnäytetöiden luovuttamisesta löytyy TAMK-käsikirjasta.

Kirjaston asiakaspalvelu auttaa opinnäytetöiden luovuttamiseen liittyvissä asioissa. Yhteydenotot mielellään sähköpostitse: thesis@tuni.fi.

Tutkintotodistusta ei luovuteta opiskelijalle ennen kuin hän on toimittanut opinnäytetyönsä kirjastoon.

Hyväksytty opinnäytetyö on julkinen asiakirja. 

  • Opinnäytetyöhön ei voi sisällyttää salassa pidettävää tietoa. Mahdollinen salainen tai muu erillinen aineisto ei jää TAMKille arkistoitavaksi.
  • Opinnäytetyö kirjoitetaan siten, että se on kaikilta osin julkinen.
  • Opinnäytetyö tulee julkiseksi hyväksymisen myötä.

Valitse seuraavista itsellesi sopiva luovutustapa:

  • Tallenna opinnäytetyö Theseukseen TAI 
  • Luovuta painettu opinnäytetyö kirjastolle

Tallenna opinnäytetyö Theseukseen

Tampereen korkeakouluyhteisö suosittelee, että tallennat opinnäytetyösi pdf-muodossa avoimeen Theseus-julkaisuarkistoon. Jos tekijöitä on useampia, riittää kun yksi teistä tallentaa tiedoston, mutta mainitsee muidenkin nimet tekijäkentissä. Suositusselain on IE (InternetExplorer).

Tallennusvaiheessa tarvitset TAMKin verkkotunnukset. Jos TAMK-tunnuksesi ei ole enää voimassa, voit pyytää sen väliaikaista aktivointia Helpdeskistä osoitteesta it-helpdesk@tuni.fi

Opinnäytetyö näkyy Theseuksessa, kun kirjasto on sen käsitellyt.

Muuta opinnäytetyösi arkistokelpoiseen PDF/A-muotoon (katso ohje). Nimeä se muotoon Sukunimi_Etunimi.pdf. Jos tekijöitä on useampia, nimeä tiedosto Sukunimi_Etunimi_Sukunimi_Etunimi.pdf. Älä käytä skandinaavisia kirjaimia eli "ääkkösiä".

Jos opinnäytetyön liitteitä ei voi yhdistää samaan PDF/A-tiedostoon varsinaisen työn kanssa, ne tallennetaan erikseen Theseukseen. Jos työhön kuuluu liitteitä, joita ei voi muuttaa PDF/A-muotoon, voit luovuttaa ne kirjastoon joko sähköisenä tai paperisena. Suurin suositeltava koko tiedostolle on 150 MB. 

Theseukseen tallennetusta opinnäytetyöstä ei tarvitse luovuttaa erillistä arkistokappaletta.

Luovuta painettu opinnäytetyö kirjastolle

Luovuta painettu opinnäytetyösi kirjastolle
Jos et halua julkaista opinnäytetyötäsi avoimessa verkossa (Theseus), luovuta se painettuna ja kansitettuna kirjastolle. Tulosta se yksipuolisena.

Voit ostaa viralliset kannet Kuntokadun kampuksen CampusShopista (Teiskontien aula) tai kirjakaupan ollessa suljettu CampusRavitan kahvilinjastosta. Sivut voi kiinnittää kansiin liimasidontakoneella CampusShopin ulkopuolella.

Täytä julkaisusopimus
Sinun on lisäksi täytettävä julkaisusopimus.

Luovuta arkistokappale
Toimita sähköinen arkistokappale (PDF/A) Funet FileSender -palvelun kautta. Ohjeet ja linkki Funetiin löytyvät intrasta: https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2691/3346. Merkitse saajaksi thesis@tuni.fi. Päivämäärään ei tarvitse tehdä muutoksia.

Et voi valmistua ennen kuin opinnäytetyö, julkaisusopimus ja arkistokappale on luovutettu.

Kuvataiteen opinnäytetyön luovuttaminen

Jos opinnäytetyösi koostuu maalauksista, valokuvista, videoista, installaatioista tai muista taideteoksista, luovuta kirjastoon kirjallinen dokumentaatio taiteellisesta työstä. Se tallennetaan avoimeen Theseus-julkaisuarkistoon (PDF/A, enintään 150 MB) tai luovutetaan kirjastoon painettuna. Katso ohjeet kohdasta Tallenna opinnäytetyö Theseukseen tai Luovuta painettu opinnäytetyö kirjastolle. Taiteellisesta osasta luovutetaan myös mahdollisuuksien mukaan kopio elektronisessa muodossa.