Skip to main content

Kurssikirjahankinta: periaatteet ja käytännöt: Yleistä

Kurssikirjahankinnan periaatteita päivitetään keväällä 2019

Kurssikirjahankinnan periaatteita ja käytäntöjä päivitetään kevään mittaan koskien lukuvuotta 2019-2020.

Kurssikirjahankinnan periaatteet ja käytännöt

Tampereen yliopiston kirjasto hankkii Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kurssikirjallisuutta. Kurssikirjoiksi hankitaan Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmien ja kielikeskuksen kirjastoon ilmoittama kirjallisuus. Tampereen ammattikorkeakoulussa kurssikirjoiksi hankitaan opettajien nimeämät kurssin tai opintojakson suorittamiseen kiinteästi liittyvät aineistot (tentti-, essee-, projekti- yms. aineistot).

Pääsääntöisesti Keskustakampuksen alojen tutkintovaatimuksiin kuuluva kurssikirjallisuus hankitaan ja sijoitetaan Linnaan. Lääketieteen ja terveystieteiden kurssikirjallisuus hankitaan Arvoon. Tampereen ammattikorkeakoulun kurssikirjat hankitaan koulutusalan mukaiseen toimipisteeseen. Hervannan alojen kurssikirjat hankitaan Hervantaan. 

Kirjasto auttaa mielellään kurssikirja-aineistoon liittyvissä kysymyksissä.

Uusista kurssikirjoista ilmoittaminen

Tutkinto-ohjelmien tulee ilmoittaa uudet kurssikirjat kirjastoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään kuitenkin lukuvuoden alkua edeltävän toukokuun aikana. Ilmoitukset tehdään kurssikirjojen hankintaehdotuslomakkeella Lomakkeessa on mainittava:

- mihin tutkintovaatimusten kohtaan ehdotettava kirja kuuluu
- kuinka usein kirjaa voidaan tenttiä lukuvuoden aikana
- kuinka monen opiskelijan arvellaan osallistuvan luennolle, harjoituksiin tai kurssille ja tenttivän ko. teosta samanaikaisesti.


Mitä aikaisemmin tutkinto-ohjelma ilmoittaa kurssivaatimuksiin kuuluvista teoksista, sitä parempi mahdollisuus kirjastolla on
tarkistaa  tilattavan kirjan saatavuus ja saattaa se opiskelijoiden käyttöön lukuvuoden alkaessa.

Näin teet Moodleen etäkäyttölinkin artikkeliin tai e-kirjaan

Laita https://libproxy.tuni.fi/login?urlsuoran osoitteen eteen. Esimerkki:

Artikkelin suora linkki: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618307479

Artikkelin etäkäyttölinkki: https://libproxy.tuni.fi/login?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618307479

Kun klikkaat artikkelin etäkäyttölinkkiä, se kysyy kirjautumista (login) tuni-tunnuksella. Kirjautumisen jälkeen artikkeliin pääsee suoraan.

 

Ota yhteyttä kurssikirja-asioissa

Kirjaston kurssikirjahankinnan yhteyshenkilöt  ovat:

Soile Kolehmainen, puh. 040 190 4261

Aniita Ahlholm-Kannisto puh. 040 190 4242

Kaupin kampuksella Erja Kymäläinen, puh. 040 190 4235.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi.