Skip to main content

Kurssikirjahankinta: periaatteet ja käytännöt: Yleistä

Kurssikirjahankinnan periaatteet ja käytännöt

Tampereen yliopiston kirjasto hankkii Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kurssikirjallisuutta. Kurssikirjoiksi hankitaan Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmien ja kielikeskuksen kirjastoon ilmoittama kirjallisuus. Tampereen ammattikorkeakoulussa kurssikirjoiksi hankitaan opettajien nimeämät kurssin tai opintojakson suorittamiseen kiinteästi liittyvät aineistot (tentti-, essee-, projekti- yms. aineistot).

Pääsääntöisesti Keskustakampuksen alojen tutkintovaatimuksiin kuuluva kurssikirjallisuus hankitaan Linna-kirjastoon, lääketieteen ja terveystieteiden kurssikirjallisuus Arvo-kirjastoon ja Hervannan kampuksen alojen kurssikirjat Hervannan kirjastoon.  Tampereen ammattikorkeakoulun kurssikirjat hankitaan koulutusalan mukaiseen toimipisteeseen

Yksiköiden omaan käyttöön tarkoitetut kirjat (esim. tentaattorinkappaleet) tilaa yksikkö itse. Ohjeet tilaamiseen löytyvät yliopiston intrasta (kohta kirjat).

Kirjasto auttaa mielellään kurssikirja-aineistoon liittyvissä kysymyksissä.

Uusista kurssikirjoista ilmoittaminen

Tutkinto-ohjelmien tulee ilmoittaa uudet kurssikirjat kirjastoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään mielellään lukuvuoden alkua edeltävän toukokuun aikana. Ilmoitukset tehdään kurssikirjojen hankintaehdotuslomakkeella Lomakkeessa on mainittava:


- mihin tutkintovaatimusten kohtaan ehdotettava kirja kuuluu
- kuinka usein kirjaa voidaan tenttiä lukuvuoden aikana
- kuinka monen opiskelijan arvellaan osallistuvan luennolle, harjoituksiin tai kurssille ja tenttivän ko. teosta samanaikaisesti.


Mitä aikaisemmin kurssivaatimuksiin kuuluvista teoksista ilmoitetaan, sitä parempi mahdollisuus kirjastolla on tilata ne ajoissa  ja saada opiskelijoiden käyttöön lukuvuoden alkaessa.

Ota yhteyttä kurssikirja-asioissa

Kirjaston kurssikirjahankinnan yhteyshenkilöt  ovat:

Soile Kolehmainen, puh. 040 190 4261

Aniita Ahlholm-Kannisto puh. 040 190 4242

Kaupin kampuksella Erja Kymäläinen, puh. 040 190 4235.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi.