Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankintataitojen opetusaikataulut: TAMKin Pääkampus ja Mediapolis

Opetusohjelmaan kuuluva koulutus TAMKissa

TAMKin tiedonhankintataitojen opetus sisältyy opetussuunnitelmaan. Opiskelija, lue lisää koulutusohjelmasi opetussuunnitelmasta.

Tiedonhankintataitojen osaamistavoitteet ja sisällöt

Tiedonhankintataidot ovat keskeinen osa korkeakouluyhteisön yhteisiä osaamistavoitteita, ja ne on integroitu TAMKin opintojaksoihin.

Tampereen yliopiston kirjasto tarjoaa TAMKin opiskelijoille  tiedonhankintataitojen opetusta opintojen aikana kolmessa kohdassa:

 • Kirjastopalvelut ja aineistot tutuiksi (opintojen alussa 2 lähituntia)
  Opiskelija tuntee kirjaston palvelut, osaa paikallistaa opinnoissaan tarvitsemansa aineistot ja hakea niistä tietoa.
  •  Kirjaston palvelut ja aineistot, etäkäyttö
  • Tiedonhankinnan perusteet
 • Tiedonhankintataitojen perusteet (ammatillisissa opinnoissa  2 lähituntia)
  Opiskelija tunnistaa oman alansa ammatilliset ja tieteelliset tiedonlähteet, ja osaa hakea niistä tietoa suunnitelmallisesti. Opiskelija osaa arvioida ja käyttää tiedonlähteitä.
  • Oman koulutusalan kotimaisten ja kansainvälisten tiedonlähteiden tunnistaminen
  • Tiedonhankintaprosessin ymmärtäminen, tiedonhankintasuunnitelma
  • Tiedonhaun tekniikat ja strategiat
  • Hakutulosten arviointi
  • Hyvän tieteellisen käytännön perusteet: viitteidenhallinta ja viittauskäytäntöjen noudattaminen
  • Avoimen tieteen perusteet
 • Tiedonhankintataitojen syventäminen (opinnäytevaiheessa 2 lähituntia)
  Opiskelija osaa nimetä oman alansa keskeiset tiedonlähteet ja hakea niistä systemaattisesti tietoa omasta aiheestaan. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti löytämäänsä tietoa ja käyttää sitä eettisesti opinnäytetyöskentelyssä sekä opiskelujensa jälkeen osana työelämävalmiuksia.
  • Oman koulutusalan keskeisten kotimaisten ja kansainvälisten tiedonlähteiden käyttäminen
  • Systemaattinen tiedonhankinta: oman aiheen jäsentäminen, hakustrategian tekeminen
  • Tiedonlähteiden arviointi
  • Eettinen tiedonkäyttö
  • Avoimet aineistot

TAMK YAMK ja TAOK
Opiskelija osaa nimetä oman alansa keskeiset tiedonlähteet ja hakea niistä suunnitelmallisesti tietoa omasta aiheestaan. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti löytämäänsä tietoa ja käyttää sitä eettisesti opinnäytetyöskentelyssä, opiskelussa sekä opiskelujensa jälkeen osana työelämävalmiuksia.

 • Suunnitelmallinen tiedonhankinta opinnäytetyövaiheessa: oman aiheen jäsentäminen, hakustrategian tekeminen, tiedonhaun dokumentointi, kirjallisuuskatsaus​
 • Oman tieteenalan erityistiedonlähteet​
 • Tiedonlähteiden arviointi, viittausketjujen seuraaminen​
 • Tiedon eettinen käyttö​
 • Avoimen julkaisemisen hyödyt opinnoissa, aineistonhallinta, Alternative Access​

 Tiedonhankintataitojen opetuksiin tai muihin kirjaston koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä palveluosoitteisiimme.

Tiedonhankintataidot TAMKissa

Kuva tiedonhankintataitojen neuvonnan, opetuksen ja ohjauksen suhteista.