Skip to main content

Tiedonhankintataitojen opetusaikataulut: Tiedonhankintataidot opetusohjelmassa

Aikataulutiedot

Opetusohjelmaan kuuluva tiedonhankintataitojen opetus

Yliopiston opetus

Lukuvuosi 2019-20:

Keskustakampus

Hervannan kampus

Kaupin kampus

 

Kevät 2019: Koulutus järjestetään kevään 2019 ajan entisten opetussuunnitelmien mukaan.

Yliopiston keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opetus tiedekunnittain 2018-2019

Yliopiston Hervannan kampuksen opetus tiedekunnittain 2018-2019

 

TAMKin opetus ja opiskelijoiden viikoittaiset työpajat

TAMKin tiedonhankintataitojen opetus sisältyy opetussuunnitelmaan.

Opiskelija, lue lisää koulutusohjelmasi opetussuunnitelmasta.

Tiedonhankintataitojen opetus kv-opiskelijoille

Kirjasto opettaa tiedonhankintataitoja myös englanniksi.

Kansainvälisissä kandiohjelmissa aloittavat opiskelijat suorittavat samat sisällöt kuin suomenkieliset opiskelijat (ensimmäisen vuoden opiskelijat, kandivaiheen opiskelijat). Lisäksi kv-maisteriohjelmiin saapuvien johdanto-kurssiin sisältyy 2h tiedonhankintataitojen opetusta, jossa käydään läpi mm. kirjaston palvelut, tiedonhaun perusteet, tiedon eettinen käyttö ja avoin tiede.

Maisterivaiheessa samat sisällöt kuin suomenkielisessä opetuksessa.

 

Tiedonhankintataitojen opetuksen sisällöt

Tiedonhankintataitojen opetus on integroitu osaksi kursseja opintojen eri vaiheissa.

Yliopiston opetusten yleiset sisällöt löytyvät tasoittain alta (TAMKissa soveltuvin osin).

Ensimmäisen vuoden opiskelijat

 • Kirjaston aineistot opiskelun tukena, etäkäyttö
 • Tiedonhankinnan perusteet
 • Eettinen tiedonkäyttö ja viitteidenhallinnan perusteet
 • Avoin tiede käsitteenä
 • Informaatiolukutaito ja tiedonhankintataidot opiskelutaitona

Kandivaiheen opiskelijat

 • Tiedonhankintaprosessin ymmärtäminen, tiedonhankintasuunnitelma
 • Oman tieteenalan keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset tiedonlähteet
 • Tiedonhaun tekniikat ja strategiat
 • Hakutulosten arviointi
 • Avoimet aineistot opinnäytetyön osana (valikoidut alat)
 • Hyvän tieteellisen käytännön perusteet ja vastuullinen työskentely

Maisterivaiheen opiskelijat

 • Systemaattinen tiedonhankinta opinnäytevaiheessa: oman aiheen jäsentäminen, hakustrategian soveltaminen, hakupäiväkirjan käyttäminen, kirjallisuuskatsaus
 • Oman tieteenalan erityistiedonlähteet
 • Tiedonlähteiden arviointi, viittausketjujen seuraaminen
 • Tiedon eettinen käyttö opinnäytetyössä
 • Avoimen julkaisemisen hyödyt opinnoissa, aineistonhallinta