Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Konetekniikka: Standardit

Opas konetekniikan opiskelijoille

Standardeja kokotekstinä

Painetut standardit

Sähköisten standardien lisäksi kirjaston kokoelmiin on hankittu myös yksittäisiä painettuja standardijulkaisuja, joiden tiedot löytyvät Andorista.

Mitä standardisointi on?

Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista. Standardit on tarkoitettu helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää.

Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainväistä kauppaa.

(lähde: sfsedu.fi)

Standardityyppejä

Standardityyppejä   sisältö/käyttötarkoitus
Perusstandardit mittayksiköt, käsitteet, tunnukset ja merkit
Tuotestandardit  tuotteiden mitat, rakenne, koostumus, kestävyys,turvallisuus yms. ominaisuudet
Testausstandardit  määritelmiä raaka-aineiden ja tuotteiden testausmenetelmistä
Palvelustandardit  vaatimukset, jotka palvelun on täytettävä tarkoitukseen sopivuuden varmistamiseksi
Turvallisuusstandardit pyritään takaamaan tuotteen turvallisuus sekä ihmiselle että ympäristölle
Sanastostandardit     käsitteiden määritelmiä sekä näitä täydentäviä selityksiä,kuvia ja esimerkkejä
Suunnittelustandardit   yhteneväiset suunnitteluperusteet, esimerkiksi eurokoodi
Järjestelmästandardit   esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmät

(lähde: sfsedu.fi)

Lue lisää

SFSedu.fi - tietoa standardeista sekä standardisoinnista ensisijaisesti opiskelijoille ja opettajille.

Avain standardien maailmaan - SFS-käsikirja 1 (pdf)

Avain standardien maailmaan teoksen kansikuva

 

 


 

 

 

 

 

Miniopas standardeista- mitä standardeista vähintään kannattaaa tietää (SFS)

A World Built on Standards - A Textbook for Higher Education