Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Konetekniikka: Muut lähteet

Opas konetekniikan opiskelijoille

Avoimet aineistot

Voit hyödyntää opinnoissasi erilaisia avoimia aineistoja. Voit hakea aineistoja erilaisista palveluista.

Jos keräät itse aineistoa esim. opinnäytettä varten, muista laatia aineistonhallintasuunnitelma.

Lue lisää aineistonhallintasuunnitelman tekemisestä ja avoimista aineistoista Tiedonhaun oppaasta.

Metoditietokanta

SAGEn metoditietokannasta löydät apuvälineitä ja aineistoa metodisi määrittelyyn ja esim. kirjallisuuskatsauksen laatimiseen. Tutustu interaktiiviseen Method map -karttaan tai suunnittele projektisi Project planner -työkalun avulla.

KvaliMOTV ja KvantiMOTV ovat avoimia kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen menetelmän tietovarantoja. 

Lait ja säädökset