Skip to main content

Hyllyluokat Tampereen yliopiston kirjastossa: Hervannan hyllyluokat

Hervanta: alakohtaiset hyllyluokat

P 001/002 Tiede. Tutkimus. Tieteellinen viestintä. Tietopalvelu
P 004 Tietojenkäsittely. Tietokonearkkitehtuuri. Tietokoneet. Käyttöliittymä. Datan käsittely. Tietokonesovellukset
P 004.4 Ohjelmistotekniikka. Käyttöjärjestelmät
P 004.7 Tietoverkot. Tietokoneverkot
P 1 Filosofia. Psykologia
P 3 Yhteiskuntatieteet. Sosiologia
P 33 Kansantalous. Kauppa. Talouspolitiikka
P 331 Työkysymykset
P 332 Maapolitiikka. Kiinteistöt. Asuntopolitiikka
P 34 Oikeustiede
P 35 Hallinto
P 37 Opetus. Yliopistot
P 51 Matematiikka
P 519 Sovellettu matematiikka
P 528 Maanmittaus. Geodesia. Fotogrammetria
P 53 Fysiikka. Suureet
P 531 Yleinen mekaniikka. Kiinteiden kappaleiden mekaniikka
P 532/533 Nesteiden ja kaasujen mekaniikka
P 534/535 Akustiikka. Kappaleiden värähtely. Optiikka
P 536 Lämpöoppi. Termodynamiikka
P 537 Sähköoppi. Magnetismi
P 539 Kiinteän olomuodon fysiikka. Lujuusoppi. Ydinfysiikka
P 54 Kemia
P 55 Geotieteet
P 57/59 Mikrobiologia. Biokemia. Biotekniikka
P 61 Lääketiede. Lääketieteen tekniikka
P 613.6 Työterveys. Turvallisuustekniikka.Ympäristöterveys
P 614.7 Ympäristö.
P 62 Tekniikka. Koneensuunnittelu. Kunnossapito
P 62-5 Säätötekniikka. Automaatiotekniikka
P 620 Materiaalioppi. Aineenkoetus
P 620.9 Energiatalous. uudistuvat energialähteet
P 621 Konetekniikka. Hydrauliikka. Pneumatiikka
P 621.3 Sähkötekniikka
P 621.31 Sähkövoimatekniikka
P 621.37/.38 Elektroniikka
P 621.39 Tietoliikennetekniikka. Digitaalinen signaalinkäsittely
P 621.7 Tuotantotekniikka
P 624 Rakennustekniikka, yleistä
P 624.01/.04 Rakennusstatiikka. Rakenteet. Rakenneosat
P 624.1 Geotekniikka. Perustukset. Maa- ja pohjarakenteet
P 625/627 Liikenneväylät
P 628 Ympäristötekniikka
P 628.1 Vesihuolto
P 628.2/.4 Jätevedet. Jätteet. Viemärit
P 629 Liikennevälinetekniikka
P 65 Teollisuustalous
P 651 Yrityksen hallinto ja organisaatio. Johtaminen. Yrityssuunnittelu
P 656 Liikennetekniikka
P 657 Laskentatoimi. Rahoitus
P 658 Tuotantotalous
P 658.8 Markkinointi. Kansainvälistyminen.
P 66 Prosessitekniikka. Energiatekniikka. Metallit. Keraamit
P 676 Metsäteollisuus
P 677 Tekstiiliteollisuus. Vaatetusteollisuus
P 678 Muovitekniikka
P 69 Talonrakennus. Rakentamistalous. Korjausrakentaminen. Kiinteistönhoito
P 691/694 Rakennusaineet. Rakenneosat. Rakennustyöt
P 696/699 LVI-tekniikka. Asennukset. Rakennusten suojaus
P 7 Taide. Taideteollisuus. Sisustus. Valokuvaus
P 71 Aluesuunnittelu. Maankäyttö. Liikennesuunnittelu
P 711.2/.3 Haja-asutusalueet.
P 711.4 Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu
P 711.5 Yhdyskuntien osat. Asuntoalueet
P 712/719 Maisemansuunnittelu. Virkistysalueet
P 72 Arkkitehtuuri. Arkkitehtuurin historia.
P 72.01/.02 Arkkitehtuurin estetiikka ja teoria
P 72.07 Arkkitehdit
P 725/727 Julkiset rakennukset. Opetus- ja tutkimuslaitokset
P 728 Asuntosuunnittelu
P 8 Sanakirjat. Kielenoppaat
P 91 Maantiede
P 92/99 Historia. Matrikkelit