Skip to main content

Kielitiede: Muut lähteet

Avoimet aineistot

Voit hyödyntää opinnoissasi erilaisia avoimia aineistoja. Voit hakea aineistoja erilaisista palveluista.

Jos keräät itse aineistoa esim. opinnäytettä varten, muista laatia aineistonhallintasuunnitelma.

Lue lisää aineistonhallintasuunnitelman tekemisestä ja avoimista aineistoista Tiedonhaun oppaasta.

Kieliaineistoja ja korpuksia

  • Kielipankki (FIN-CLARIN) –  Palvelukokonaisuus kieliaineistoja käyttäville tutkijoille. Kielipankin peruskäyttö on tutkijoille ja opiskelijoille maksutonta.

Metoditietokanta

SAGEn metoditietokannasta löydät apuvälineitä ja aineistoa metodisi määrittelyyn ja esim. kirjallisuuskatsauksen laatimiseen. Tutustu interaktiiviseen Method map -karttaan tai suunnittele projektisi Project planner -työkalun avulla.

KvaliMOTV ja KvantiMOTV ovat avoimia kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen menetelmän tietovarantoja.