Skip to main content

Kielitiede: Sanakirjat ja hakuteokset

Hakuteokset

Hakuteokset voivat olla yleisiä tai alakohtaisia: tietosanakirjat ("encylopedia") ja käsikirjat toimivat systemaattisina johdatuksina tiettyyn aiheeseen ja sen käsitteistöön, ja niistä löytyy runsaasti perustietoa.

Sanastot

Tesaurus on kontrolloitu asiasanasto, joka kokoaa ja yhdistää tiettyyn aiheeseen kuuluvia käsitteitä. Esimerkiksi Finto on suomenkielinen asiasanasto- ja ontologiapalvelu, joka kattaa useita eri aloja. 

Sanakirjat

Sanakirjoja kokoelmasta

Tukea suomeksi kirjoittamiseen

Suomeksi kirjoittamiseen on tarjolla monenlaista apua.