Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin julkaiseminen: Tutkimusrahoittajien vaatimukset

Tutkimusrahoittajien vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat omalta osaltaan edistää avointa tiedettä ja tutkimusta ja siksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamissaan tutkimusprojekteissa tuotettujen tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Tampereen korkeakouluyhteisö suosittaa rahoittajien ohjeiden noudattamista. Tarkista tutkimusrahoittajien avoimen tieteen käytännöt ja ohjeet näiden omilta verkkosivuilta.

Euroopan komissio ja eurooppalaisten tutkimusrahoittajien yhteistyöelin Science Europe ovat julkaisseet Plan S -aloitteen, jossa vaaditaan 1.1.2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta.
 

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä edistää tutkimusaineistojen ja -menetelmien avointa saatavuutta. Suomen Akatemia on sitoutunut Plan S -periaatteisiin.

Ennen vuotta 2021 rahoitusta saaneissa hankkeissa Suomen Akatemia kannustaa julkaisujen välittömään avoimuuteen mutta sallii julkaisujen avaamiselle seuraavat julkaisuviiveajat (embargo)

 • humanistiset ja yhteiskuntatieteen alat enintään 12 kk
 • muut tieteenalat enintään 6 kk.

Suomen Akatemian vaatimukset 1.1.2021 jälkeen avattavissa haussa

 • vertaisarvioidut artikkelit on saatettava välittömästi avoimiksi julkaisemalla ne Open Access -lehdessä,  rinnakkaistallentamalla tai julkaisemalla ne avoimuuden edistämiseen sitoutuneen kustantajan tiedejulkaisuissa.
 • vertaisarvioidut artikkelit tulee julkaista maksuttoman ja välittömän avoimuuden takaavaa lisenssiä käyttäen (mieluiten CC-BY 4.0).
 • rahoituksen hakijat sisällyttävät tutkimussuunnitelmaansa julkaisusuunnitelman.

1.1.2021 jälkeen avattavista hauista rahoitetuissa hankkeissa Suomen Akatemia käsittelee tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden kuluja osana yleiskustannuksia.

Kustantajien kanssa tehdyt sopimukset mahdollistavat alennuksia Open Access - ja hybridi-lehtien kirjoittajamaksuihin. Tutustu Tampereen korkeakouluyhteisön käytössä oleviin alennuksiin ja ohjeisiin Alennukset kirjoittajamaksuihin -sivulla.

Lue lisää

Tarkista aina ajantasaiset tiedot rahoittajien ohjeista.

Julkaisusuunnitelma

Rahoitushakemukseen on usein liitettävä julkaisusuunnitelma. Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen ja ota suunnitelmaa laatiessasi huomioon:

 • edellyttääkö tutkimusrahoittaja avointa julkaisemista
 • edellytetäänkö vertaisarvioidun artikkeliversion rinnakkaistallennusta
 • kuinka pitkän embargo-ajan tutkimusrahoittaja sallii
 • minkälaiset rinnakkaistallennuskäytännöt on harkitsemallasi tieteellisellä lehdellä
 • onko rinnakkaistallennukseen käytettävälle arkistolle erityisiä vaatimuksia
 • myöntääkö tutkimusrahoittaja rahoitusta lehtien kirjoittajamaksuihin.

Varmista tutkimusprojektin aikana, että julkaisutoimintasi täyttää rahoittajan vaatimukset.

Horizon2020

Business Finland

Business Finland (ent. Tekes) on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Business Finland edellyttää julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaiseminen on otettu huomioon. Suomen Akatemian tavoin Business Finland suosittelee vihreää tai kultaista avoimen julkaisemisen mallia. Business Finlandin ohjeiden mukaan myös open access -lehdessä julkaistu artikkeli on rinnakkaistallennettava julkaisuarkistoon. Julkaisemista hybridimallissa ei suositella.

Tarkista aina ajantasaiset tiedot rahoittajien ohjeista.

Muiden tutkimusrahoittajien OA-linjaukset

Useat tutkimusrahoittajat edellyttävät julkaisujen avoimuutta, joko rinnakkaistallentamalla  avoimeen  julkaisuarkistoon tai julkaisemalla open access -periaatteella toimivissa gold oa-lehdissä.  Ensisijaisesti tarkista tutkimusrahoittajien avoimen tieteen käytännöt ja ohjeet rahoittajien omilta verkkosivuilta.

Tutkimusrahoittajien avoimen tieteen linjauksia on koottu seuraaviin palveluihin: