Skip to main content

Avoin julkaiseminen: Tutkimusrahoittajien vaatimukset

Tutkimusrahoittajien vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat omalta osaltaan edistää avointa tiedettä ja tutkimusta ja siksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamissaan tutkimusprojekteissa tuotettujen tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Tampereen korkeakouluyhteisö suosittaa rahoittajien ohjeiden noudattamista. Tarkista tutkimusrahoittajien avoimen tieteen käytännöt ja ohjeet näiden omilta verkkosivuilta.

Euroopan komissio ja eurooppalaisten tutkimusrahoittajien yhteistyöelin Science Europe ovat julkaisseet Plan S -aloitteen, jossa vaaditaan 1.1.2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta.

Tutustu myös rahoittajien tutkimusdatasuosituksiin Research Data Management -oppaassamme (suomenkielinen opas tulossa).

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä edistää tutkimusaineistojen ja -menetelmien avointa saatavuutta. Suomen Akatemia on sitoutunut Plan S -periaatteisiin.

Tieteelliset julkaisut voi avata joko julkaisemalla artikkelin Open Access -lehdessä tai rinnakkaistallentamalla artikkelin esimerkiksi oman yliopiston julkaisuarkistoon. Akatemia sallii korkeintaan kuuden kuukauden viiveen muille kuin humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille, joille sallitaan korkeintaan 12 kuukauden julkaisuviive (embargo). Myös hybridi-mallinen avoin julkaiseminen on mahdollista.

Suomen Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimustulosten julkaisemisesta johtuviin kuluihin. Kustantajat tarjoavat Open Access - ja hybridi-lehtien kirjoittajamaksuihin alennuksia. Tutustu Tampereen korkeakouluyhteisön käytössä oleviin alennuksiin Alennukset kirjoittajamaksuihin -sivulla.

Suomen Akatemia edellyttää, että rahoituksen hakijat sisällyttävät tutkimussuunnitelmaansa julkaisusuunnitelman. Tämän lisäksi hakemukseen on liitettävä myös aineistonhallintasuunnitelma.

Julkaisusuunnitelma

Rahoitushakemukseen on usein liitettävä julkaisusuunnitelma. Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen ja ota suunnitelmaa laatiessasi huomioon:

  • edellyttääkö tutkimusrahoittaja avointa julkaisemista
  • edellytetäänkö vertaisarvioidun artikkeliversion rinnakkaistallennusta
  • kuinka pitkän embargo-ajan tutkimusrahoittaja sallii
  • minkälaiset rinnakkaistallennuskäytännöt on harkitsemallasi tieteellisellä lehdellä
  • onko rinnakkaistallennukseen käytettävälle arkistolle erityisiä vaatimuksia
  • myöntääkö tutkimusrahoittaja rahoitusta lehtien kirjoittajamaksuihin.

Varmista tutkimusprojektin aikana, että julkaisutoimintasi täyttää rahoittajan vaatimukset.

Business Finland

Business Finland (ent. Tekes) on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Business Finland edellyttää julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaiseminen on otettu huomioon. Suomen Akatemian tavoin Business Finland suosittelee vihreää tai kultaista avoimen julkaisemisen mallia. Business Finlandin ohjeiden mukaan myös open access -lehdessä julkaistu artikkeli on rinnakkaistallennettava julkaisuarkistoon. Julkaisemista hybridimallissa ei suositella.

Muiden tutkimusrahoittajien OA-linjaukset

Useat tutkimusrahoittajat edellyttävät julkaisujen avoimuutta, joko rinnakkaistallentamalla  avoimeen  julkaisuarkistoon tai julkaisemalla open access -periaatteella toimivissa goald oa-lehdissä.  Ensisijaisesti tarkista tutkimusrahoittajien avoimen tieteen käytännöt ja ohjeet rahoittajien omilta verkkosivuilta.

Tutkimusrahoittajien avoimen tieteen linjauksia on koottu seuraaviin palveluihin: