Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin julkaiseminen: Hyödyt

Meritoituminen

Tutkija on perinteisesti meritoitunut julkaisemalla artikkeleita tieteellisissä lehdissä, pitämällä konferenssiesitelmiä tutkimuksestaan sekä toimimalla vertaisarvioijana tieteellisessä lehdessä tai sen toimituskunnassa. Avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen kasvaessa myös meritoitumisen välineet ja kanavat muuttuvat. Tutkimusartikkelien rinnakkaistallentaminen on arkipäivää monelle tutkijalle, ja myös tutkimusaineistojen avaaminen on yhä yleisempää.

Tutkijan meritoitumisen kannalta on tärkeää, että kaikki hänen kirjoittamansa tutkimusartikkelit, avaamansa tutkimusdata ym. tieteelliset tuotokset yhdistetään oikeaan henkilöön. Tutkijan tunnistamisen helpottamiseksi on viime vuosina kehitetty ratkaisuja, joista yksi on ORCID-tutkijatunniste. Tutustu CRIS-oppaassamme, miten voit ottaa tutkijatunnisteen käyttöösi.

Vastuullinen tiede

Vastuullinen tiede -sivusto kokoaa laajan valikoiman tutkimusetiikkaan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin liittyviä artikkeleita. Tutustu esim. näihin avointa tiedettä ja julkaisemista käsitteleviin kirjoituksiin:

Vastuullinen tiede Tampereen korkeakouluyhteisössä:

Avoimen julkaisemisen hyödyt

Avoimet julkaisut keräävät viittauksia

Open Access -julkaisemisen yhtenä etuna mainitaan usein se, että avoimesti julkaistut tieteelliset artikkelit keräävät enemmän viittauksia kuin perinteisesti tilausmaksullisissa lehdissä julkaistut artikkelit. Viittausten kertymistä on tutkittu paljon, ja analyysien kohteena on ollut eri tieteenalojen julkaisuja.

Näkyvyys ja vaikuttavuus

Yliopistoissa työskentelevillä tutkijoilla on pääsy yleensä kaikkeen tarvitsemaansa tieteelliseen tietoon, vaikka se olisi julkaistu tilausmaksullisissa tieteellisissä lehdissä, sillä tutkimusorganisaatiot ostavat heille pääsyn tieteellisiin tietokantoihin. Tätä mahdollisuutta ei välttämättä ole ole yrityksissä tai asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevillä. Avoimia julkaisuja pääsevät sen sijaan lukemaan myös muut uusimpia tutkimustuloksia työssään tarvitsevat asiantuntijat ja ammattilaiset, kuten lääkärit, yritysten tuotekehittäjät ja julkishallinnossa työskentelevät.   Vaikuttavuutta on myös tutkimustulosten soveltaminen käytännön ratkaisuissa sekä yhteiskunnan tasolla että esimerkiksi yrityksissä, ei pelkästään viittausten kertyminen.

Tutkimusrahoittajat

Tutkimusrahoittajat edellyttävät julkaisujen avoimuutta usein sen vuoksi, että ne jakavat tutkijoille julkista rahaa. Taustalla on näin ajatus siitä, että kansalaisilla on oikeus nähdä, mihin heiltä kerättyjä verovaroja on käytetty.         

 

Avoimen julkaisemisen etuja ovat tutkimus saa enemmän näkyvyyttä, asiantuntijat voivat hyödyntää tutkimustuloksia, avoin julkaisu kerää enemmän viittauksia, tutkimus voi vaikuttaa käytänteisiin, kansalaiset voivat tutustua tutkimustuloksiin, rahoittajan asettamat ehdot täyttyvät, julkisen rahoituksen käyttö tulee näkyväksi, kehitysmaissa toimivat tutkijat voivat hyödyntää tutkimustuloksia.

Avoimuus tutkimuksen eri vaiheissa

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback