Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

APC-tukirahoitus: APC-tukirahoitus

Näin haet rahoitusta kirjoittajamaksuun

APC-tukirahoituksen hakuaika päättyy 31.12.2020 klo 12.00.

Tampereen yliopistossa apurahatutkijana työskentelevät voivat hakea APC-tukirahoitusta julkaisun kirjoittajamaksun (article processing charge, APC) maksamiseen, kun julkaisu hyväksytään julkaistavaksi 1.9.-31.12.2020. Toimi näin:

 1. Tarkasta ensin avoimen julkaisemisen oppaastamme, voitko hyödyntää Tampereen yliopiston tutkijoille tarjolla olevia kirjoittajamaksualennuksia tai julkaista artikkelisi avoimesti maksutta kustantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Seuraa ohjeita saadaksesi alennuksen. Jos valitsemasi julkaisukanava ei kuulu alennusten piiriin tai alennus ei kata kirjoittajamaksua kokonaisuudessaan, voit hakea tukirahoitusta kirjoittajamaksuun.
 2. Tutustu APC-tukirahoituksen myöntökriteereihin.
 3. Täytä hakulomake ja lähetä kustantajalta saamasi hyväksymisviesti osoitteeseen oa@tuni.fi. Poista hyväksymisviestistä mahdolliset vertaisarviointia koskevat liitteet ym.
 4. Jos saat myöntävän päätöksen hakemukseesi, ilmoita kustantajalle Tampereen yliopiston laskutusosoite saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Myöntökriteerit täyttävien artikkelien kirjoittajamaksut maksetaan vuonna 2020 käynnissä olevasta APC-projektin määrärahasta.

APC-tukirahoituksen myöntökriteerit

APC-tukirahoitus myönnetään avoimesti julkaistavan julkaisun vastuulliselle kirjoittajalle (corresponding author), kun alla olevat myöntökriteerit täyttyvät. APC-tukirahoitus on tarkoitettu Tampereen yliopiston kanssa resurssisopimuksen (apurahatutkijasopimuksen) solmineille apurahatutkijoille, joiden sopimus on voimassa rahoituksen hakuhetkellä. APC-tukirahoitusta on haettavissa 1.9.-31.12.2020.  

 • Vastuullisen kirjoittajan affiliaation on oltava Tampereen yliopisto ja se on merkittävä näkyviin artikkeliin.
 • Vastuullisella kirjoittajalla on voimassa oleva apurahatutkijan resurssisopimus Tampereen yliopistossa (lisätietoja apurahatutkijan resurssisopimuksesta intrassa, vaatii kirjautumisen).
 • APC-tukirahoituksesta rahoitetaan vertaisarvioitujen lehti- ja konferenssiartikkelien sekä kokoomateosartikkelien (OKM:n julkaisutiedonkeruun julkaisutyypit A1-A4) avointa julkaisemista.
 • Artikkeli julkaistaan vertaisarvioidussa Gold OA -kanavassa tai hybridi-kanavassa. Hybridi-kanavassa voi julkaista, jos alalla ei ole korkealaatuisia täysin avoimia julkaisukanavia, jos kustantaja ei salli rinnakkaistallennusta tai kustantajan asettama julkaisuviive on kohtuuttoman pitkä.
 • Julkaisukanava
 • Kirjoittajamaksun lasku tulee olla Tampereen yliopistolle osoitettu ja laskutusosoitteen on oltava Tampereen yliopisto.
 • APC-tukirahoitusta voi hakea vain julkaisun hyväksymisvaiheessa.
 • Apurahatutkijan on toimitettava kustantajan hyväksymisvahvistus rahoituksen hakulomakkeen liitteenä.
 • APC-tukirahoituksesta maksetaan vain julkaisun kirjoittajamaksu.

 

Laskun pyytäminen Tampereen yliopiston laskutusosoitteeseen

APC-tukirahoitusta saaneen julkaisun kirjoittajamaksulaskun pitää olla osoitettu Tampereen yliopistolle (Tampereen korkeakoulusäätiö sr). Seuraa kirjastosta saamiasi ohjeita laskun pyytämiseksi oikeaan laskutusosoitteeseen.

Tampereen yliopiston ostolaskuohjeet ovat saatavissa intrassa (vaatii kirjautumisen). Anna laskutustiedot kustantajalle siinä muodossa, jossa ne ovat laskutustiedot-ohjeessa. Saat hyväksymisviestin mukana viitteen, joka on ilmoitettava laskutustiedoissa. 

Huomaa, että osa kustantajista lähettää kirjoittajamaksua koskevan laskun automaattisesti yliopiston laskutusosoitteeseen. Anna myös tässä tapauksessa kustantajalle viite, jonka saat kirjastosta, jos viitteen lisääminen on mahdollista.  

Ota yhteyttä

sähköpostiosoite oa@tuni.fi

Hakulomake

Tutustu ennen  hakulomakkeen täyttämistä APC-tukirahoituksen myöntökriteereihin.

Hakulomake suomeksi

Hakulomake englanniksi

Muista lisäksi lähettää kustantajalta saamasi julkaisun hyväksymisviesti osoitteeseen oa@tuni.fi

Apurahatutkija Tampereen yliopistossa

APC-tukirahoitusta voivat hakea kaikki Tampereen yliopistossa apurahatutkijana toimivat tutkijat, joilla on voimassa oleva resurssisopimus (apurahatutkijasopimus) Tampereen yliopiston kanssa. Tukirahoitusta voivat hakea myös sellaiset apurahatutkijat, joiden nykyinen resurssisopimus on päättynyt mutta seuraava resurssisopimus alkaa enintään kuukauden kuluttua edellisen päättymisestä.

Apurahatutkija ei ole työsuhteessa yliopistoon. Apurahatutkija toimii tiedekunnan dekaanin alaisuudessa.

Tutustu intrassa olevaan ohjeistukseen (vaatii kirjautumisen):

Tietosuojailmoitus

APC-tukirahoituksen hakulomakkeen tietosuojailmoitus

Alennuksia kirjoittajamaksuihin

Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenet voivat hyödyntää avoimesti julkaistessaan erilaisia etuja ja alennuksia, jotka perustuvat kustantajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Voit tutustua etuihin avoimen julkaisemisen oppaassamme.

Avoimen julkaisemisen opas

Avoimen julkaisemisen oppaassa on lisätietoa mm.:

 • rinnakkaistallennuksesta
 • Gold Open Access -julkaisemisesta
 • julkaisukanavan luotettavuuden arvioinnista
 • kirjoittajamaksualennuksista